គោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគី

សូមចំណាយពេលរបស់អ្នកដើម្បីអានពីខូគី និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីជាខូគី និងរបៀប និងមូលហេតុដែលយើងប្រើវា។

អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់របស់យើង ("អ្នក" "របស់អ្នក" ឬ "អ្នកប្រើប្រាស់/ច្រើន”)គួរតែអានគោលការណ៍ឯកជនភាព និងខូគីរបស់យើង ដែលហៅថា "គោលការណ៍ឯកជនភាព" ឬ "ឯកសារនេះ" របស់យើង។ វាគឺជា (“onlinecasinoreportskh.com”, “ក្រុមហ៊ុន”, “យើង”, “ពួកយើង”) គោលបំណងរបស់យើងដើម្បីឱ្យមានតម្លាភាពពេញលេញចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងទាក់ទងនឹងវិធីដែលគេហទំព័ររបស់យើង ("គេហទំព័រ", "គេហទំព័ររបស់យើង" ) ប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។

ម្តងម្កាល គេហទំព័រនេះអាចមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី និងខ្លឹមសារឯករាជ្យភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលមានគោលការណ៍ឯកជនភាពនិងខូគី។ វាចាំបាច់ណាស់ដែលថា នៅពេលចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ទាំងនោះជាមុនសិន មុននឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង/ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតណាមួយ។

ដោយការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមចំពោះដំណើរការដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារនេះទាក់ទងនឹងការប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នក។

ប្រភេទព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រមូល

ប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាមិនមែនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ នេះមានន័យថាការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអាចនាំទៅដល់ការប្រមូលព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។ នេះអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយឧបករណ៍របស់អ្នក ដូចជាព័ត៌មានការប្រើប្រាស់សរុប និងទិន្នន័យបច្ចេកទេសដូចជាអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក និងឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណលើអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានសុសវែនិងហាតវែជាក់លាក់ ដូចជាកម្មវិធីរុករកដែលប្រើដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលប្រើដោយឧបករណ៍ និងភាសា និងពេលវេលារបស់អ្នក។ គេហទំព័រដែលអ្នកចូលចិត្តចូលមើលក៏អាចត្រូវបានទទួលបានផងដែរ។ ជាចុងក្រោយ យើងប្រើប្រាស់សកម្មភាព និងការចូលរួមរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីកែលម្អមុខងារនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

គោលការណ៍ខូឃី

ខូឃីអនុញ្ញាតឱ្យយើងបែងចែកអ្នកទស្សនាដែលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតនៅពេលពួកគេរុករកគេហទំព័ររបស់យើង។ វាក៏ជួយយើងក្នុងការកែលម្អការរចនា និងដំណើរការគេហទំព័រផងដែរ។

តើខូឃីជាអ្វី?

ខូឃីគឺជាឯកសារតូចមួយដែលត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់ឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងប្រើ និងមានព័ត៌មានអំពីវគ្គមុនៗ។ វាធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយការតាមដានចំណូលចិត្តរបស់អ្នក និងអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឱ្យមុខងារមួយចំនួនសកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទខូឃីដែលយើងប្រើ និងមូលហេតុដែលយើងប្រើពួកវា៖

ខូឃីវគ្គ - ឯកសារទាំងនេះគឺបណ្តោះអាសន្ន និងរក្សាទុកតែនៅពេលដែលអ្នករុករកប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសារទាំងនេះត្រូវបានលុបនៅពេលដែលកម្មវិធីរុករកត្រូវបានបិទ។ ហេតុផលតែមួយគត់សម្រាប់ឯកសារទាំងនេះគឺដើម្បីឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការជាធម្មតា ហើយក្នុងករណីដែលឯកសារទាំងនេះត្រូវបានបិទ, ដំណើរការរបស់គេហទំព័រអាចរងផលប៉ះពាល់។

ខូឃីជាប់លាប់ - ក្រុមហ៊ុនជាធម្មតារក្សាឯកសារទាំងនេះសម្រាប់រយៈពេលយូរមួយដែលកំណត់ពួកវាឡើង។ ពេលវេលាដែលឯកសារទាំងនេះរស់រានប្រែប្រួលអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនដែលកំណត់ពួកវាឡើង។ ជាធម្មតា ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងរក្សាទុកព័ត៌មាននេះរហូតដល់មួយឆ្នាំ។

ក្នុងករណីonlinecasinoreportskh.com, យើងប្រើក្រុមហ៊ុនវិភាគចរាចរណ៍គេហទំព័រភាគីទីបី ដែលតាមដាននិងវិភាគអន្តរកម្មអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទេ។ ខូឃីទាំងនេះអាចត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោមប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

 • ខូឃីវិភាគ/ដំណើរការ៖ ខូឃីទាំងនេះចាប់យកទិន្នន័យអ្នកទស្សនាអនាមិក ហើយបង្ហាញយើងថាតើផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រត្រូវបានគេចូលប្រើ រយៈពេលប៉ុន្មានដែលអ្នកទស្សនាចំណាយលើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ និងនៅក្នុងលំដាប់ណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ។ នេះជួយយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវការចូលប្រើកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។
 • ខូឃីមុខងារ៖ ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទស្សនាដដែលៗ និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងរក្សាទុកចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ដូច្នេះយើងអាចរំលឹកពួកវាឡើងវិញបានសម្រាប់ការចូលមើលនាពេលខាងមុខ និងបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក។
 • ខូឃីកំណត់​គោល​ដៅ​៖ នេះ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​យើង​តាម​ដាន​ទំព័រ​និង​តំណ​ដែល​អ្នក​ចូល​ប្រើ។ យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីកែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធនៃគេហទំព័ររបស់យើងចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក

ដោយបន្តគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកទទួលយកនិងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប្រភេទខូឃីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ អ្នកក៏ទទួលយកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀតដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងឯកសារនេះផងដែរ។ គ្មានខូឃីណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បិទខូឃី អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយចូលទៅកាន់ "ការកំណត់" នៃកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក បន្ទាប់មកជ្រើសរើស "ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាព" បន្តដោយ "ខូគីនិងទិន្នន័យគេហទំព័រផ្សេងទៀត" ហើយជ្រើសរើសបិទខូឃីមួយចំនួនឬទាំងអស់។ នេះអាចនាំឱ្យដំណើរការគេហទំព័រមានគុណភាពទាប និងបទពិសោធន៍មានកម្រិត។

តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី

គេហទំព័រនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី។ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ សូមចំណាំថាគោលការណ៍នេះមិនគ្របដណ្តប់ព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយដែលគេហទំព័រផ្សេងទៀតអាចប្រមូលយកនោះទេ។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត យើង​នឹង​មិន​ទទួល​យក​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ចូល​មើល​គេហទំព័រ​ណា​មួយ​ដែល​យើង​បាន​យោង​ទៅ​អ្នកនោះទេ​។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើតាមតំណណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកទទួលយកហានិភ័យណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលអាចកើតឡើងពីព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយគេហទំព័រទាំងនេះ ឬព័ត៌មានដែលចែករំលែកជាមួយគេហទំព័រទាំងនេះទេ។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នកក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ការថែរក្សា និងការកែលម្អសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនៃគេហទំព័ររបស់យើង។
 • ការវាយតម្លៃខ្លឹមសារដែលបានចូលប្រើ និងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់វាចំពោះអ្នក។
 • ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងវិភាគ។
 • ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។
 • ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬដើម្បីអនុវត្តតាមការទាមទារណាមួយពីតុលាការនៃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬដំណើរការផ្លូវច្បាប់ស្រដៀងគ្នា។

ការចែករំលែកព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយonlinecasinoreportskh.comអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីដែលអាចទុកចិត្តបានដូចជា៖

 • អ្នកផ្តល់សេវាដែលសេវាកម្មរបស់គេ យើងទទួលបានដើម្បីអនុវត្តមុខងារជាក់លាក់ដូចជា ធ្វើការស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ ឬការវិនិច្ឆ័យបច្ចេកទេស។
 • GetResponse៖ អ្នកផ្តល់កម្មវិធីផ្ញើសំបុត្រដែលមានការបញ្ជាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ពួកគេគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិបត្ររបស់យើងជំនួស/តំណាងអោយយើង។
 • សវនករ ទីប្រឹក្សា និងអ្នកវិនិយោគដែលមានសក្តានុពល ឬអ្នកទិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ប្រសិនបើទិន្នន័យបែបនេះអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុន។ ទិន្នន័យបែបនេះក៏អាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយសាខារបស់យើង និង/ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើងផងដែរ។
 • ក្នុងករណីនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏មានសក្តានុពល ការលក់ផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្ម ឬប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញអាជីវកម្ម ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកទិញ ឬអ្នកលក់សក្តានុពលនៃទ្រព្យសម្បត្តិ ឬអាជីវកម្មនោះ។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា ការដំណើរការព័ត៌មានទៅភាគីទីបីដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងលើនឹងតែងតែអនុវត្តតាម និងប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះកាតព្វកិច្ចសុវត្ថិភាពដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ និងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

ការបង្ហាញផ្សេងទៀត

បន្ថែមពីលើចំណុចខាងលើ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មាន៖

 • ប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាល ឬភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
 • ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ណាមួយ ដូចជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។
 • ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ បញ្ហាសន្តិសុខ និង/ឬប្រភេទផ្សេងទៀតនៃការប្រព្រឹត្តខុស។
 • ប្រសិនបើយើងត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់យើង។
 • ប្រសិនបើ​យើង​ត្រូវ​ការ​តវ៉ា​នឹង​ការ​ទាមទារ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ណាមួយ​ប្រឆាំង​នឹង​ដៃគូ​របស់​យើង ឬ​យើង។
 • ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព និងសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន និងសេវាកម្មភាគីទីបីដែលប្រើប្រាស់ដោយគេហទំព័រនេះ។

ការរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក

ដោយការប្រើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកបានអានគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលមានចែងក្នុងឯកសារនេះ ហើយថាអ្នកយល់ និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់វាសម្រាប់ការរក្សាទុក និងដំណើរការព័ត៌មានបែបនេះ។ យើងនឹងធានាថាទិន្នន័យទាំងអស់ដែលប្រមូលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងត្រូវបានដំណើរការស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងឯកសារនេះ។ ហើយថាទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ ហើយចែករំលែកតែជាមួយភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធដូចមានចែងខាងលើប៉ុណ្ណោះ។

សុវត្ថិភាព និងការផ្ទេរព័ត៌មាន

ឯកជនភាពរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើង ហើយវាមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងរក្សាដំណើរការសុវត្ថិភាពរបស់យើង។ យើងប្រើប្រាស់គោលការណ៍ និងនីតិវិធីស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ ហើយជៀសវាងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ខណៈពេលដែលយើងផ្តល់អាទិភាពដល់ការរក្សាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងមិនអាចធ្វើការធានាណាមួយចំពោះបញ្ហានេះបានទេ ហើយថាយើងនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការចូលប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវព័ត៌មានទាំងនោះ ឬការកេងប្រវ័ញ្ចណាមួយរបស់វា ឬការកេងប្រវ័ញ្ចនៃសេវាកម្មរបស់យើងណាមួយ។

មិនថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលធ្វើឡើងដោយគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ការផ្ទេរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមិនមានសុវត្ថិភាព 100% នោះទេ ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការធានាថាទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបានផ្ទេរទៅ និងដោយគេហទំព័ររបស់យើងនឹងមានសុវត្ថិភាព។ ដូច្នេះ វា​ជា​ការ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​កត់​សម្គាល់​ថា ការ​បញ្ជូន​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ណា​មួយ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយ​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក។

គេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការជាសកល ហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសនានាក្នុង និងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប។ ច្បាប់ការពារទិន្នន័យនៃប្រទេសដែលនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបអាចមិនសូវមានភាពទូលំទូលាយជាងច្បាប់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទេ។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាក្នុងករណីបែបនេះ យើងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាកម្រិតនៃការការពារសមមូលត្រូវបានផ្តល់ជូន ចំពោះទិន្នន័យអនាមិកណាមួយដែលប្រមូលបានពីអ្នក។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ និងបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការផ្ទេរទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅក្រោមឯកសារនេះ។

អនីតិជន

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអាយុលើសពីដប់ប្រាំបីឆ្នាំ ហើយត្រូវបានគេសំដៅស្របច្បាប់ថាជាអនីតិជន អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រនេះទេ។ តាមរយៈការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងនេះ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ក្នុងការចូលរួម ហើយយល់ថាគេហទំព័រនេះនឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេ ប្រសិនបើនេះមិនមែនជាករណី។

ការបិទគណនី

អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិលុបគណនីរបស់ពួកគេ និងព័ត៌មានរបស់ពួកគេចេញពីប្រព័ន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើដូច្នេះ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងដើម្បីស្នើសុំឱ្យយើងបិទគណនីរបស់អ្នក។

ជ្រើសរើសចេញពីព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន - ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់ទទួលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានពីយើង សូមបើកអ៊ីមែល ហើយចុចលើតំណ "ឈប់ជាវ/អាន់សាប់ស្ក្រាប់" ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោមនៃរាល់ព្រឹត្តិបត្រដែលយើងផ្ញើចេញ។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាព

យើងសូមណែនាំឱ្យចូលមើល និងអានឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឱ្យបានទៀងទាត់ព្រោះថាវាអាចត្រូវបានកែសម្រួល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ កំណែចុងក្រោយបំផុតនៃឯកសារនេះអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជានិច្ច ហើយក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ យើងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល និង/ឬព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង។

ដោយបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការជូនដំណឹងពីពួកយើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលបានធ្វើឡើងចំពោះឯកសារនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ហើយទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើង។

ទំនាក់ទំនងយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីឯកសារនេះ ឬសេវាកម្ម និងគោលការណ៍ ឬប្រធានបទណាមួយដែលបានពិភាក្សា សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។

សិក្សាបន្ថែម

សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ហើយអ្នកកំពុងផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការកំណត់ខូគី។ យើងប្រើខូគីដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក បម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬមាតិកាផ្ទាល់ខ្លួន និងវិភាគចរាចរណ៍របស់យើង។ អាន​បន្ថែម