ឯកជនភាព

សូមចំណាយពេលអានcookies និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងដើម្បីរៀនបន្ថែមថាអ្វីជាcookiesនិងរបៀប និងមូលហេតុដែលប្រើពួកវា។

ដើម្បីជួយឱ្យគេហទំព័រដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ ចូរចងចាំអំណះអំណាង និងការកំណត់របស់អ្នក ហើយបង្កើតបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង cookiesត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។ សព្វថ្ងៃនេះគេហទំព័រជាច្រើននៅលើបណ្ដាញប្រើcookies។

តើcookiesគឺជាអ្វី?

cookiesគឺជាឯកសារតូចដែលផ្ទុកអត្ថបទដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិលើកុំព្យូទ័រលើតុឬ ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ អរគុណចំពោះcookies គេហទំព័រអាចចងចាំនូវអំណះអំណាងសំខាន់ៗជាច្រើន (ដូចជាភាសា តំបន់ព័ត៌មានចូល និងការកំណត់ការបង្ហាញផ្សេងៗ) ។ ដោយហេតុនេះអ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលព័ត៌មាននេះឡើងវិញរាល់ពេលដែលអ្នកចូលគេហទំព័រម្តងទៀតឬរកមើលទំព័រផ្សេងគ្នានៅលើគេហទំព័រនោះទេ។

របៀបដែលយើងប្រើcookies?

នៅក្នុងរបាយការណ៍កាស៊ីណូអនឡាញ យើងប្រើcookiesដើម្បីជួយអ្នកប្រើចូលទៅគេហទំព័រដោយងាយៗដោយមិនចាំបាច់បញ្ចូលឡើងវិញនូវព័ត៌មាននិងបង្ហាញមាតិកាដែលទាក់ទងអាស្រ័យលើទីតាំងនិងភាសា។

អ្នកប្រើអាចជ្រើសរើសបិទcookies ហើយវានឹងមិនជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការរុករកវែបសាយនិងប្រើប្រាស់មុខងារជាមូលដ្ឋានឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបើកដំណើរការcookiesនឹងធានាបាននូវបទពិសោធន៍រកមើលដែលល្អនិងមានភាពរលូន។ លើសពីនេះ ការបិទដំណើរការcookiesអាចនាំឱ្យតំបន់មួយចំនួននៃគេហទំព័រមិនដំណើរការដូចដែលប៉ង។

cookiesត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកពត៌មានដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះ។ យើងមិនប្រើcookiesដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើណាម្នាក់ឡើយ ហើយភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារពេញលេញ។

ការគ្រប់គ្រងcookies

អ្នកប្រើមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើcookiesដែលបានផ្ទុកនៅលើឧបករណ៍របស់ពួកគេទាំងស្រុង ហើយពួកគេអាចជ្រើសរើសលុបអ្វីៗទាំងអស់និង / ឬទាំងអស់របស់ពួកវាក៏ដូចជាការពារគេហទំព័រពីការដាក់cookiesនៅលើឧបករណ៍របស់ពួកគេ។ អ្នកប្រើអាចទប់ស្កាត់cookiesតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើន។

សម្រាប់ការណែនាំលំអិតអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងcookies សូមមើល www.aboutcookies.org ឬ www.allaboutcookies.org ។ 

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE