ផ្ទុកទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញ

រក្សាbankrollរបស់អ្នកអោយធំនិងស្មារតីលេងរបស់អ្នកអោយរឹងមុាំ។

ឈ្មោះ រង្វាន់បន្ថែម  
Vulkan Vegas Casino ពិសេស $200
20BET Casino ពិសេស $100
RELOAD
Dafabet Casino ពិសេស ₹6000
Joo Casino ពិសេស $100
MON40
Zen Casino ពិសេស €500
Bitcoin.com Games
Bet2u Casino ពិសេស $300

តើអ្វីជាការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញ?

ផ្ទុកទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញបន្តទៅកន្លែងដែលប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ឈប់, ផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់ផ្គូរផ្គងនឹងប្រាក់បន្ថែមលើប្រេកង់ខុសៗគ្នា ដើម្បីផ្តល់រង្វាន់ទាំងពីរនិងធ្វើអោយអ្នកលេងសប្បាយចិត្តជាមួយ bankroll របស់ពួកគេ។

តើការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញគឺស្រដៀងគ្នានឹងការចុះឈ្មោះ និងប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ដែលផ្តល់ដោយកាស៊ីណូអនឡាញ។ ការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញនឹងត្រូវផ្គូរផ្គងនឹងការដាក់ប្រាក់ដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកលេងដែលមានភាគរយខុសៗគ្នា។ ប្រសិនបើប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍គឺជារបៀបកាស៊ីណូអនឡាញស្វាគមន៍អ្នកលេងថ្មីរបស់ពួកគេ ការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញគឺជារបៀបដែលពួកគេរក្សាអារម្មណ៍របស់អ្នកលេងដូចពេលនៅក្នុងផ្ទះ។ ការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញនេះ មានគោលបំណងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលbankrollsរបស់អ្នកលេងហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តលេងនៅក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញ។

កាស៊ីណូអនឡាញផ្សេងគ្នាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការផ្ទុកទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញរបស់ពួកគេ។ ខ្លះមកជាមួយតម្រូវការភ្នាល់ឬពេលវេលាកំណត់ ខណៈពេល ខ្លះត្រូវបានផ្តល់ជូនតែអ្នកលេងដែលប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ជាក់លាក់។ ដូចនៅក្នុងប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ ការផ្ទុកទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញតែងតែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាជាក់លាក់ដែលអ្នកលេងត្រូវដាក់។ ការផ្ទុកទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញជាទូទៅត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយកាស៊ីណូអនឡាញ នៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀត ផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវការផ្ទុកទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញក្នុងឱកាសពិសេសៗដូចជាថ្ងៃខួបកំណើត កម្មវិធីខួបប្រចាំឆ្នាំនិងថ្ងៃពិសេសផ្សេងទៀត។

ហេតុអ្វីបានជាការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញមានប្រយោជន៍?

ការផ្ទុកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញលើកទឹកចិត្តអ្នកលេងកាស៊ីណូអនឡាញសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវbankrollបន្ថែមដែលពួកគេអាចរីករាយជាមួយហ្គេមនិងលក្ខណៈពិសេសកាស៊ីណូអនឡាញ។ អត្ថប្រយោជន៍មួយផ្សេងទៀតនៃការផ្ទុកទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើងវិញគឺអ្វីដែលគេកំពុងបន្តធ្វើ ដែលគេធ្វើឡើងសំរាប់អ្នកលេងជាប្រចាំ។

ការពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌ

ការវាយតម្លៃ: យើងវាយតម្លៃកាស៊ីណូយោងទៅតាមភាពងាយស្រួលនៃការប្រើហ្គេមរបស់គេនិងជម្រើសប្រូម៉ូសិន និងបទពិសោធន៍អ្នកលេងទាំងមូល។

ប្រាក់បន្ថែម: ចំនួនអតិបរមានៃសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីប្រាក់បន្ថែមពិសេសនេះ។

ភាគរយ: ភាគរយនៃការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានគុណ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់បន្ថែម 100% លើការដាក់ប្រាក់ 100 ដុល្លារអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមចំនួន 100 ដុល្លារបន្ថែមមានន័យថាអ្នកនឹងមានទឹកប្រាក់ 200 ដុល្លារដើម្បីលេង។

ប្រេកង់តើប្រាក់បន្ថែមនេះអាចត្រូវបានទាមទារយ៉ាងដូចម្តេច។

លេខកូដ: នៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធ សូមបញ្ចូលលេខកូដនេះនៅពេលត្រូវបានសួរឱ្យបញ្ចូលលេខកូដប្រាក់បន្ថែមដើម្បីទាមទារប្រាក់បន្ថែមពិសេសនេះឬប្រូម៉ូសិន។

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE