កាស៊ីណូកំពូលៗដែលមានរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញក្នុងឆ្នាំ 2023

បើអ្នកជាអ្នកលេងដែលចង់បានអ្វីមួយមកវិញពេលអ្នកលេង រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញគឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។ សាមញ្ញក្នុងការទាមទារនិងផ្តល់ឱ្យប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្លួនកំពុងចាញ់ រង្វាន់បន្ថែមនេះជាវិធីមួយដើម្បីបានអ្វីមួយមកវិញពីទឹកប្រាក់ដែលអ្នកភ្នាល់។ ក្នុងការណែនាំនេះ យើងរាយនាមកាស៊ីណូដែលមានរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញថ្មីបំផុត និងល្អបំផុតដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ និងមានមតិត្រលប់។ អ្នកក៏អាចស្វែងរកគន្លឹះពីការធ្វើឱ្យបានប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញនិងការណែនាំដើម្បីចាប់ផ្តើម។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញពិតជាមានតំណែងពិសេសនៅក្នុងរង្វាន់បន្ថែមកាស៊ីណូផ្សេងៗដ៏ទូលំទូលាយ។ មិនដូចការផ្តល់ជូនភាគច្រើនផ្សេងទៀតដែលអ្នកលេងកម្ពុជាអាចរកឃើញនៅលើទីផ្សារបាន រង្វាន់បន្ថែមប្រភេទនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យតែបន្ទាប់ពីការពិតដែលកើតឡើង ឧ.នៅពេលដែលអ្នកបានលេង និងចាញ់ប្រាក់មួយចំនួនជាមួយកាស៊ីណូអនឡាញ។ ទោះបីជាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែពេញចិត្តនឹងការផ្តល់ជូននេះ​ក៏ដោយ ក៏វាជាការល្អក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីផ្នែកវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានរបស់ពួកវា។

ដូចដែលឈ្មោះបានបង្ហាញស្រាប់ រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញគឺជាការផ្តល់ជូនដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ។ ជាការពិតណាស់ ដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយមកវិញ អ្នកត្រូវភ្នាល់អ្វីមួយជាមុនសិន ដូច្នេះការផ្តល់ជូនទាំងនេះជាធម្មតាពឹងផ្អែកលើអ្នកក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងលេងមួយរយៈសិន។ ប៉ុន្តែជាថ្មីម្តងទៀត ទោះបីជាពួកវាអាចមិនមែនជាចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ដោយ ជួនកាលរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញអាចមានប្រយោជន៍ណាស់។

តម្រូវការសម្រាប់រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ

អ្នកលេងដែលមានបទពិសោធន៍ភាគច្រើនមានឱកាសយ៉ាងហោចណាស់បានឃើញការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញមួយចំនួន ហើយអ្នកច្រើនទៀតថែមទាំងបានជួបប្រទះវាដោយផ្ទាល់ដោយការទាមទាររង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញនៅតាមកាស៊ីណូអនឡាញដែលពួកគេចូលចិត្ត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកលេងថ្មីមកពីប្រទេសកម្ពុជា តែងតែស្វែងរកព័ត៌មាន ហើយយើងព្យាយាមផ្តល់ព័ត៌មានបែបនេះ។ សម្រាប់អ្នកលេងដែលមានស្រាប់, អ្នកលេងដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន សូមរំលឹកការចងចាំរបស់អ្នកឡើងវិញលើព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួន វាអាចផ្តល់ផលល្អបាន។

ដូច្នេះ សរុបមក រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ គឺជាប្រភេទរង្វាន់បន្ថែមដែលត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើការចាញ់របស់អ្នកលេងក្នុងអំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ ឬសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ជាក់លាក់មួយ។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញស្តង់ដារអាចមើលទៅដូចបែបនេះ៖

  • ដាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ ៛800,000 និងទទួលបាន 100% នៃការចាញ់របស់អ្នកត្រឡប់វិញរហូតដល់ទៅ ៛200,000។
  • ទទួលបានមកវិញ 5% រហូតដល់ ៛400,000 លើការចាញ់ទាំងអស់របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍។
  • 25% នៃការចាញ់របស់អ្នកត្រលប់ទៅវិញរហូតដល់ទៅ ៛200,000 នៅពេលអ្នកលេងហ្គេមស្លុតជាក់លាក់។

ជាទូទៅ រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់​ត្រឡប់ជូន​វិញ​ទាំង​អស់​នេះ​ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកលេងបន្ទាប់ពី​អ្នក​លេង​បានដាក់​ប្រាក់​និង​លេង​ជា​មុន​សិន។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកត្រូវចាញ់ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនេះ ព្រោះថាអ្នកមិនអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញទេ ប្រសិនបើអ្នកនៅបន្តឈ្នះ។

ការសន្មត់ជាមុនថាអ្នកនឹងចាញ់ប្រាក់អាចជាអ្វីដែលអ្នកលេងមួយចំនួនមិនចង់បាននោះទេ ព្រោះថាការផ្តល់ជូនដែលទាក់ទងនឹងការចាញ់មិនមែនជារឿងដែលលើកទឹកចិត្តបំផុតនៅក្នុងលោកឡើយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចគិតថាការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញទាំងនេះជាប្រភេទនៃសំណាញ់សុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណាង ហើយឈ្នះ អ្នកនឹងមិនខ្វល់អំពីប្រាក់រង្វាន់តូចតាចនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចាញ់ (ដែលជាការពិតនៃវគ្គកាស៊ីណូអនឡាញភាគច្រើន) អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់មួយចំនួនរបស់អ្នកមកវិញ ដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត ឬកាត់បន្ថយការចាញ់របស់អ្នក។

លក្ខខ័ណ្ឌនៃរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ

&ការទាមទារនៃការចាក់ភ្នាល់

ដូច្នេះ យើង​អាច​មើល​ឃើញ​ថា​គ្មាន​ហេតុផល​អ្វី​ដែល​អ្នក​លេង​មិន​ចូល​ចិត្ត​​រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់​ត្រឡប់ជូន​វិញនោះ​ទេ។ ពួកវាជាខ្សែជីវិតមួយដែលអ្នកអាចទទួលបាន ប្រសិនបើអ្វីៗមិនដំណើរការដូចអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ហើយអ្នកអស់ប្រាក់តំកល់របស់អ្នក។ មកដល់ចំណុចនេះ ប្រាក់បន្ថែមណាមួយត្រូវបានស្វាគមន៍ ព្រោះវាអាចជារឿងល្អក្នុងការសាកល្បងសំណាងរបស់អ្នកបន្ថែមទៀតដោយមិនគិតថ្លៃ ឬដកយកប្រាក់បន្ថែមនេះ (ប្រសិនបើអ្នកអាច) ហើយធ្វើឱ្យការចាញ់កាន់តែតូចជាងមុន។

តម្រូវការនៃការភ្នាល់គឺតែងតែជារឿងធំមួយជាមួយនឹងរង្វាន់បន្ថែមកាស៊ីណូទាំងអស់ ហើយវាជារឿងល្អក្នុងការដឹងពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុកជាមុនពីការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញផ្សេងៗនៅក្នុងផ្នែកនេះ។ ដំណឹងល្អគឺថាកាស៊ីណូភាគច្រើនមានភាពធូរស្រាលច្រើនទាក់ទងនឹងតម្រូវការនៃការភ្នាល់យករង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ។ ដោយសារអ្នកលេងបានដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់សមរម្យក្នុងការលេងរួចហើយដើម្បីមានសិទ្ធិ នោះវាគ្មានហេតុផលដែលត្រូវធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញលើការភ្នាល់បន្ថែមទៀតនោះទេ។

ជាញឹកញយ អ្នកលេងកម្ពុជា នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដកយករង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេភ្នាល់វា។ ក្នុងឱកាសដ៏កម្ររខ្លះ កាស៊ីណូអាចឱ្យអ្នកលេងដកប្រាក់ភ្លាមៗបាន ប្រសិនបើពួកគេចង់ ដោយមិនមានការរឹតត្បិត ឬភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតឡើយ។

ប៉ុន្តែទោះបីជាលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ត្រូវបានចូលរួមក៏ដោយ ជាធម្មតាវាទាបជាងអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ធម្មតា ឬរង្វាន់បន្ថែមផ្ទុកឡើងវិញ។ ការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់វិញ ជាញឹកញាប់នឹងបង្ហាញពីការភ្នាល់ជិត 10x នៃរង្វាន់បន្ថែម ដែលងាយស្រួលនឹងអាចសម្រេចបាន។ ដូច្នេះ តាមទស្សនៈត្រង់ៗ ការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់អ្នកលេង និងមានតម្លៃក្នុងការទទួលយក។

សិទ្ធិសម្រាប់រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ

ដូចដែលបានរៀបរាប់ពីរបីដងក្នុងអត្ថបទនេះ ដើម្បីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញជានិច្ចជាកាលទាមទារការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកលេង។ ខណៈពេលដែលនេះជាការពិតសម្រាប់រង្វាន់បន្ថែមភាគច្រើន ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺ ដូចដែលបានពណ៌នារួចមកហើយថា ប្រភេទនៃរង្វាន់បន្ថែមនេះតម្រូវឱ្យមានចំនួនជាក់លាក់នៃការលេងមុនពេលផ្តល់ចេញអោយ ហើយត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងចំនួននៃការលេងដែលអ្នកលេងដាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូ។

ជាការពិតណាស់ អ្នកនឹងត្រូវស្វែងរកការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញពិតប្រាកដ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវា ព្រោះថាកាស៊ីណូភាគច្រើនមិនផ្តល់ជម្រើសសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ លើការដាក់ប្រាក់ទាំងអស់នោះទេ។ ជម្រើសដែលមានផ្សេងៗអាចរួមបញ្ចូលៈ

  • រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញចុងសប្តាហ៍
  • សាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញម៉ោងរីករាយ
  • ការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ សម្រាប់ហ្គេមជាក់លាក់មួយ
  • រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ VIP ត្រលប់ជូនវិញ ដោយផ្អែកលើតម្រូវការជាក់លាក់

មានវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរបស់អ្នក ជាពិសេសនៅកាស៊ីណូអនឡាញឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជារឿយៗមានផ្នែកប្រូម៉ូសិនយ៉ាងរឹងមាំ។ ការផ្តល់ជូនទាំងនេះដំណើរការស្រដៀងគ្នាលើការត្រឡប់ជូនវិញ ប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបចំខុសគ្នាៗ។

ជាឧទាហរណ៍ កាស៊ីណូចូលចិត្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញចុងសប្តាហ៍ មូលហេតុចម្បងដោយសារតែចុងសប្តាហ៍ជាពេលវេលាដ៏មមាញឹកបំផុតសម្រាប់គេហទំព័រលេងល្បែងអនឡាញ។ ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យអ្នកលេងលេងនៅលើកាស៊ីណូរបស់ពួកគេ និងមិនមែនជាគេហទំព័រផ្សេងទៀត ជាញឹកញយពួកគេនឹងផ្តល់រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញលើការលេងទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍។ ទាំងនេះអាចតំណាងឱ្យសំណាញ់សុវត្ថិភាពដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានគម្រោងលេងរួចស្រេចហើយ។

រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញនៅម៉ោងរីករាយគឺជាការផ្តល់ជូនធម្មតាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចឃើញនៅទូទាំងកាស៊ីណូផ្សេងៗ។ ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់អោយសម្រាប់ការលេងក្នុងចន្លោះពេលជាក់លាក់មួយក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ ឧទាហរណ៍ ចន្លោះម៉ោង 18:00 ដល់ 19:00 ។ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនទាំងនេះ អ្នកលេងអាចទទួលបានមកវិញនូវភាគរយនៃការចាញ់របស់ពួកគេដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលជាក់លាក់នោះ ដែលជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការលេងក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

ការផ្ដល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ ក៏ជាវិធីដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការធ្វើឱ្យអ្នកលេងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសាកល្បងហ្គេមថ្មី។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលហ្គេមស្លុតថ្មីត្រូវបានចេញផ្សាយ កាស៊ីណូអាចផ្តល់សាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញលើការបង្វិលពីរបីរយដំបូង ដូច្នេះអ្នកលេងអាចសាកល្បងហ្គេមដោយដឹងថាប្រសិនបើពួកគេចាញ់ ពួកគេនឹងទទួលបាននូវការចាញ់ទាំងនោះមួយចំនួនមកវិញ។ ការផ្តល់ជូនទាំងនេះគឺគួរឱ្យរំភើប ព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើន RTP នៃហ្គេមស្លុតសម្រាប់រយៈពេលនៃការផ្តល់សាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ ដែលអាចធ្វើឱ្យពួកគេទទួលបានផលចំណេញបន្តិចក្នុងការលេង។

យល់ពីរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់VIPត្រលប់ជូនវិញ

ក្រៅ​ពី​ការ​ផ្តល់​ជូនសាច់​ប្រាក់​ត្រឡប់ជូនវិញ​តាម​ស្តង់ដារ​ដែល​អាច​មាន​សម្រាប់​អ្នក​លេង​គ្រប់គ្នា កាស៊ីណូ​ក៏​មាន​ទំនោរ​ផ្តល់​​រង្វាន់បន្ថែម​ពិសេស​ប្រភេទ​នេះ​ដល់​អ្នកលេង​វីអាយភី​របស់​ពួកគេ។ ជាញឹកញាប់ ការផ្តល់ជូនទាំងនេះមិនមែនជារង្វាន់បន្ថែមបែបប្រពៃណីរបស់អ្នកទេ ព្រោះថាពួកវាតំណាងឱ្យការផ្តល់ជូនរយៈពេលវែងបន្ថែមទៀត ដែលអ្នកលេងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ម្តងហើយម្តងទៀតបាន។ ជាធម្មតា អ្នកលេងត្រូវឈានដល់កម្រិត VIP ជាក់លាក់មួយ ដើម្បីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្តល់ជូនទាំងនេះ។

ដើម្បីបញ្ជាក់ កាស៊ីណូអនឡាញកម្ពុជាភាគច្រើនផ្តល់ជូននូវរចនាបថ VIP នៃប្រភេទណាមួយ ឬមួយផ្សេងទៀត។ នៅពេលដែលអ្នកលេងលេងបានកំរិតកាន់តែខ្ពស់ ពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ និងប្រូម៉ូសិនកាន់តែប្រសើរ។ ពេលខ្លះ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះរួមបញ្ចូលការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញពិសេសដែលអនុវត្តចំពោះការលេងរបស់ពួកគេទាំងស្រុងនៅកាស៊ីណូ។

កាស៊ីណូអាចផ្តល់ជូនអ្នកលេងវីអាយភីរបស់ពួកគេនូវសាច់ប្រាក់ 5% ត្រឡប់មកវិញដែលអាចមានរហូតដល់ចំនួនប្រាក់ជាក់លាក់មួយ។ ជាការពិតណាស់ ចំនួនទឹកប្រាក់អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកម្រិតវីអាយភី និងកាស៊ីណូជាក់លាក់ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងនេះ អ្នកលេងដែលចាក់ភ្នាល់ខ្ពស់ជារឿយៗអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានត្រឡប់មកវិញពី៛400,000ទៅ៛800,000នៅដើមសប្តាហ៍នីមួយៗ។

រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញទាំងនេះច្រើនតែមកជាមួយតម្រូវការភ្នាល់ទាបបំផុត ឬគ្មានការភ្នាល់ភ្ជាប់ជាមួយពួកវាសោះ។ ដូច្នេះ អ្នកលេងវីអាយភីទទួលបានការផ្គាប់ចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេទទួលបានអ្វីមួយមកវិញសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេ និងការលេងទាំងអស់ដែលពួកគេដាក់ជាមួយកាស៊ីណូជាក់លាក់មួយ។ ជាថ្មីម្តងទៀត ការមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រភេទនៃសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញទាំងនេះជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានចំនួនសមរម្យនៃការលេង ទោះបីជាវាមិនអញ្ចឹងរហូតក៏ដោយ។

ការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញជំនួសអោយរង្វាន់បន្ថែមស្វាគមន៍

កាស៊ីណូអនឡាញដឹងថាអ្នកលេងផ្សេងគ្នាមានការរំពឹងទុក និងតម្រូវការខុសៗគ្នា។ ដូច្នេះហើយ ពួកគេព្យាយាមកែសម្រួលការផ្តល់ជូនរបស់ពួកគេទៅនឹងតម្រូវការ និងការរំពឹងទុកទាំងនេះ ចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកលេងចូលរួមកាស៊ីណូរបស់ពួកគេដំបូង។

ចំនួនកាស៊ីណូកម្ពុជាដែលកំពុងកើនឡើងផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវជម្រើសមួយរវាងរង្វាន់បន្ថែមស្វាគមន៍ស្តង់ដារ ពោលគឺសាច់ប្រាក់ជាមុនដែលត្រូវគ្នានឹងការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកលេង ឬរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញដែលតំណាងឱ្យការត្រឡប់មកវិញលើការលេងជាបន្ត ដរាបណាអ្នកលេងបន្តលេងនៅលើគេហទំព័រ។

ទាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការផ្តល់ជូនវីអាយភីសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ ទោះបីជាភាគរយ និងការត្រឡប់មកវិញអតិបរមាអាចទាបជាងបន្តិចក៏ដោយ។ ជាឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្យការទទួលយករង្វាន់បន្ថែម 100% រហូតដល់ ៛800,000 អ្នកអាចជ្រើសរើសយកសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 5% ប្រចាំសប្តាហ៍ លើការចាញ់ទាំងអស់របស់អ្នករហូតដល់ចំនួនជាក់លាក់មួយ (៛400,000 ឬច្រើនជាងនេះក្នុងករណីភាគច្រើន)។

ជម្រើសនៅទីនេះគឺអាស្រ័យលើអ្នកលេង។ រង្វាន់បន្ថែមស្វាគមន៍បែបប្រពៃណី គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលលេងម្តងម្កាល ហើយចង់ឱ្យមានការជំរុញភ្លាមៗដល់ចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ភ្នាល់របស់ពួកគេ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យខ្លួនពួកគេនូវលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការឈ្នះនៅក្នុងវគ្គជាក់លាក់ណាមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកលេងដែលគ្រោងនឹងលេងជាញឹកញាប់នៅកាស៊ីណូអនឡាញជាក់លាក់ព្រោះថាក្នុងរយៈពេលវែង វានឹងត្រលប់អោយវិញនូវសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើន។

ការស្វែងរក & ការទាមទាររង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ

ដូចអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការលេងល្បែងអនឡាញដែរ យើងព្យាយាមផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវព័ត៌មានអំពីការផ្ដល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញដ៏ល្អបំផុត និងថ្មីបំផុតដែលមានសម្រាប់អ្នកលេងមកពីប្រទេសកម្ពុជា ។ ជាមួយនឹងកាស៊ីណូអនឡាញជាច្រើនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន មិនមានអ្វីដែលប្លែកទេ ប្រសិនបើមានការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ការចាប់យក ដូច្នេះយើងព្យាយាមរំលេចការផ្តល់ជូនដែលល្អបំផុតដែលផ្តល់សាច់ប្រាក់ច្រើនបំផុតដល់អ្នកលេង។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការតាមអោយទាន់កាស៊ីណូអនឡាញរាប់សិប ប្រសិនបើមិនរាប់រយ។ ពេលខ្លះ រង្វាន់បន្ថែមខ្លះធ្លាក់ក្រោមរ៉ាដា ឬមិនត្រូវបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយគេហទំព័រ ដូច្នេះអ្នកអាចខកខានលើការផ្តល់ជូនដ៏ល្អមួយចំនួននៅតាមផ្លូវ។

ដូច្នេះ វាជាការអនុវត្តល្អក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកពិនិត្យមើលប្រអប់សំបុត្រអ៊ីមែលរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្តល់ជូនថ្មីណាមួយដែលចូលមកផ្លូវរបស់អ្នកពីកាស៊ីណូដែលអ្នកលេង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រតិបត្តិករភាគច្រើនមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកលេងដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេដឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយថ្មីបំផុតរបស់ពួកគេ ទោះបីជាពួកគេមិនបានធ្វើការងារល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាជាសាធារណៈក៏ដោយ។

វាក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរក្នុងការពិនិត្យមើលផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហទំព័រកាស៊ីណូដែលអ្នកលេងម្តងហើយម្តងទៀត។ នេះជាការពិត ជាពិសេសសម្រាប់រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ ដោយសារការផ្តល់ជូនទាំងនេះមាននិន្នាការពេលវេលាមានកំណត់។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងលេងនៅចុងសប្តាហ៍ ជាឧទាហរណ៍ សូមចំណាយពេលពីរបីនាទីដើម្បីពិនិត្យមើលកាស៊ីណូទាំងនោះដែលអ្នកឧស្សាហ៍លេង ហើយមើលថាតើពួកវាមានប្រូម៉ូសិនការផ្ដល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញពិសេសដែរឬទេ។ ជាញឹកញាប់ អ្នកនឹងរកឃើញរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញមួយចំនួនដែលអ្នកអាចទាមទារបាន ដែលបង្កើនសមតុល្យគណនីរបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីលេង និងកំសាន្តរីករាយ។

នៅទីបញ្ចប់ និន្នាការនៃរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញគឺពិតជាមានការកើនឡើង ដោយមានកាស៊ីណូកម្ពុជា កាន់តែច្រើនឡើងមានផ្តល់ជូននូវប្រភេទនៃការផ្តល់ជូនទាំងនេះសម្រាប់អ្នកលេងរបស់ពួកគេ។ ដោយសារតម្រូវការនៃការភ្នាល់ទាបខ្លាំង និងការរឹតត្បិតមានភាពធូររលុងជាធម្មតាត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់បន្ថែមទាំងនេះ ពួកវាតែងតែមានតម្លៃក្នុងការទទួលយក ដូច្នេះសូមសាកទទួលយកសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញរបស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ

គុណសម្បត្តិ
ត្រឡប់មកវិញលើការដាក់ប្រាក់ និងការភ្នាល់របស់អ្នក
ជាញឹកញាប់គ្មានតម្រូវការភ្នាល់ទេ
ងាយស្រួលទាមទារ និងកំសាន្តសប្បាយ
គុណវិបត្តិ
រង្វាន់បន្ថែមត្រូវបានកំណត់ត្រឹម
មិនមែនគ្រប់កាស៊ីណូទាំងអស់ផ្តល់ជូនរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញទេ

ចាប់ផ្តើម

ការរីករាយជាមួយរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញគឺងាយស្រួល និងទទួលបានរង្វាន់។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសមួយក្នុងចំណោមការផ្តល់ជូនពិសេសទាំងនេះ សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម។

1 ជ្រើសរើសកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវ។

កាស៊ីណូអនឡាញជាច្រើនមិនផ្តល់រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញទេ ដោយសារពួកគេមិនចង់ផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកលេងសម្រាប់ការចាញ់របស់ពួកគេ។ សូមក្រឡេកមើលបញ្ជីកាស៊ីណូអនឡាញដែលបានណែនាំរបស់យើង ហើយស្វែងរកកាស៊ីណូមួយដែលមានរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញដើម្បីចាប់យក។

2 ទាមទារយករង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ

ការទាមទាររង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញគឺងាយស្រួល។ ជ្រើសរើសចូលសម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះ ហើយចាប់ផ្តើមលេង។ ប្រសិនបើរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការភ្នាល់លើហ្គេមកាស៊ីណូជាក់លាក់មួយ នោះត្រូវប្រាកដថាធ្វើតាមការណែនាំ បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងខកខាន។

3 កុំរំលងលក្ខខ័ណ្ឌនិងខនានា

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកយល់ច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌមុនពេលទាមទាររង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញ។ វាអាចមានការរឹតបន្តឹងជាច្រើន រួមទាំងហ្គេមដែលអ្នកលេង ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវការដាក់ប្រាក់ និងរយៈពេលដែលអ្នកត្រូវដាក់ប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នក មុនពេលការផ្តល់ជូនផុតកំណត់។

ភាពប្រែប្រួលរបស់រង្វាន់បន្ថែម

ខណៈពេលដែលរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញមានភាពសាមញ្ញ របៀបដែលពួកវាត្រូវបានទាមទារអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទនៃរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញដែលផ្តល់ជូន។ នេះគឺជាទម្រង់ទូទៅបំផុតនៃរង្វាន់បន្ថែមនេះដែលមាននៅតាមកាស៊ីណូអនឡាញ។

រង្វាន់បន្ថែមទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ពេលទៅតាមពេលវេលាជាក់លាក់មួយ។ ការកំណត់រយៈពេលកំណត់មានន័យថា មុនពេលអ្នកទាមទាររង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញ អ្នកនឹងត្រូវបំពេញការភ្នាល់ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ឧទាហរណ៍ នៅចុងសប្តាហ៍។ ជាលទ្ធផល ការចាញ់ណាមួយដែលអ្នកចាញ់នៅចុងសប្តាហ៍នឹងកំណត់ថាតើអ្នកទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញប៉ុន្មាននៅពេលដែលរយៈពេលរង្វាន់បន្ថែមបញ្ចប់។

បំរែបំរួលនៃរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញនេះគឺផ្អែកលើសុទ្ធសាធលើចំនួនដែលអ្នកចាញ់។ ជាធម្មតាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងហ្គេមជាក់លាក់មួយ ចំនួនដែលអ្នកទទួលបាននឹងជាភាគរយ (ជាញឹកញាប់រវាង 10% និង 20%) នៃអ្វីដែលអ្នកបានចាញ់ពេលកំពុងលេង។

រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញដែលផ្តោតលើហ្គេមត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ឬហ្គេមជាក់លាក់មួយ។ រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញនេះគឺគ្រប់យ៉ាងអំពីការភ្នាល់ឱ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ខណៈពេលដែលរីករាយនឹងហ្គេមដែលបានកំណត់។ ជាលទ្ធផល រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរបស់អ្នកនឹងកែតម្រូវទៅតាមការចាញ់ដែលអ្នកបានជួបប្រទះក្នុងពេលលេងហ្គេម ឬការភ្នាល់លើព្រឹត្តិការណ៍នោះ។

តើមានតម្រូវការភ្នាល់អ្វីខ្លះ?

តម្រូវការភ្នាល់ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាតម្រូវការលេង។ តម្រូវការនៃការភ្នាល់គឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌនិងខនានាសម្រាប់រង្វាន់បន្ថែមដោយគ្មានការដាក់ប្រាក់។ តម្រូវការនៃការភ្នាល់គឺជាច្បាប់មេគុណដែលភ្ជាប់នឹងប្រូម៉ូសិន។ វាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចំនួនដងដែលអ្នកលេងត្រូវលេងរង្វាន់បន្ថែមមុនពេលពួកគេអាចដកប្រាក់ណាមួយបាន។

របៀបគណនាតម្រូវការភ្នាល់

រង្វាន់បន្ថែមដោយគ្មានការដាក់ប្រាក់ $20 ត្រូវអនុលោមតាមតម្រូវការភ្នាល់ 30X មានន័យថាអ្នកលេងត្រូវតែភ្នាល់ចំនួនរង្វាន់បន្ថែមរបស់ពួកគេសរុបចំនួន 30ដង ($600 នៅក្នុងការភ្នាល់) មុនពេលដកប្រាក់ណាមួយចេញ។ រាល់ការព្យាយាមដកប្រាក់ដោយមិនបានបំពេញតាមតម្រូវការនៃការលេងនឹងធ្វើឱ្យរង្វាន់បន្ថែម+ ចំនួនដែលបង់សងអស់សុពលភាព។

តើចំណែកណាមួយនៃការផ្តល់ជូនដែលត្រូវអនុលោមតាមតម្រូវការនៃការភ្នាល់?

ចំណែកនៃការផ្តល់ជូនដែលត្រូវបានអនុលោមតាមតម្រូវការនៃការភ្នាល់ជាធម្មតាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនិងខនានានៃរង្វាន់បន្ថែម។ តម្រូវការនៃការភ្នាល់អាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះទាំងរង្វាន់បន្ថែមនៃការដាក់ប្រាក់ផ្គូផ្គង និងរង្វាន់បន្ថែមបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយក្នុងករណីខ្លះ តម្រូវការនៃការភ្នាល់ក៏អាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះចំនួនដាក់ប្រាក់របស់អ្នកផងដែរ។

គន្លឹះ

វាតែងតែជាគំនិតល្អក្នុងការលេងឆ្លាតវៃ នៅពេលប្រើរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អ្នក។ ដូច្នេះនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអ្នកគួរប្រើឱ្យបានល្អនៅពេលប្រើការផ្តល់ជូនពិសេសមួយក្នុងចំណោមការផ្តល់ជូនពិសេសទាំងនេះ។

សាច់ប្រាក់ត្រលប់វិញ VSរង្វាន់បន្ថែមតំកល់ប្រាក់

អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើរង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញមានតម្លៃក្នុងការទាមទារឬទេ និងរបៀបដែលពួកវាខុសគ្នាពីរង្វាន់បន្ថែមតំកល់ប្រាក់ធម្មតានានា។ នេះជាភាពខុសគ្នាមួយចំនួនដើម្បីពិចារណា។

រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់វិញ រង្វាន់បន្ថែមតំកល់ប្រាក់
រង្វាន់សម្រាប់ការចាញ់ មានតែប្រាក់តំកល់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានជំរុញ
គ្មានតម្រូវការភ្នាល់ សំណុំនៃតម្រូវការភ្នាល់ត្រូវបានអនុវត្ត
ពួកវាត្រូវបានចងភ្ជាប់ជាមួយហ្គេម ឬពេលវេលាជាក់លាក់ មិនមានការបញ្ជាក់អំពីកន្លែងដែលអ្នកលេងអាចចំណាយប្រាក់តំកល់

របៀបដែលយើងចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

របៀបដែលអ្នកជំនាញរបស់យើងចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូអនឡាញនិងគេហទំព័រល្បែងស៊ីសង៖ ការវាយតម្លៃកាស៊ីណូគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើង, ហើយយើងតែងតែធ្វើអោយប្រាកដថាយើងគ្របដណ្តប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងកត្តាចាំបាច់ជាច្រើន។ ពេលពិចារណាលើកាស៊ីណូអនឡាញមួយណាត្រូវជ្រើស យើងនឹងផ្តល់អោយអ្នកនូវព័ត៌មានដែលទាន់សម័យលើវិធានសុវត្ថិភាព, ការទូទាត់, មតិកែលម្អអ្នកលេងអំពីកាស៊ីណូនិងច្រើនទៀត។ សូមក្រលេកមើលក្រាហ្វខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

Aspects taken into account when rating is calculated

ការវាយតម្លៃអ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកក្នុងការស្វែងរកកាស៊ីណូអនឡាញដែលល្អបំផុតនិងផ្តល់រង្វាន់ច្រើនបំផុត។ ដោយការកត់សម្គាល់បណ្តាល័យហ្គេមកាស៊ីណូ, ជម្រើសទូទាត់, ជំនួយអតិថិជន, និងកត្តាសំខាន់បំផុតទាំងអស់ដើម្បីពិចារណាពេលជ្រើសរើសកាស៊ីណូមួយ អ្នកវាយតម្លៃជំនាញរបស់យើងផ្តល់អំណាចសម្រេចចិត្តក្នុងដៃរបស់អ្នក។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

កាស៊ីណូសំណព្វចិត្តរបស់យើង

បានអនុម័ត បានអនុម័ត
ស្ផោ

BetWinner Casino

9.5
ល្អបំផុតសម្រាប់
បាការ៉ាត់
កូនឡុកឡាក់ហ្គេមក្រេប
ស្លុត
មានហ្គេមជាង872អាចរកបាន

កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អខ្លាំងតាំងពីកាស៊ីណូត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ហ្គេមកាស៊ីណូផ្សាយបន្តផ្ទាល់។

ជម្រើសនៃការសន្ទនាបន្តផ្ទាល់, អ៊ីម៉េល និងតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ជាជំនួយដល់អតិថិជន។

មានជម្រើសតំកល់ប្រាក់ច្រើន។

រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាច្រើនត្រូវបានគាំទ្រ។


ល្បឿនបង់សង
2 - 3 ថ្ងៃ
លក្ខណៈពិសេស
លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ល្បែងម៉ាក
ហ្គេមឥតគិតថ្លៃ
ហ្គេមដែលកំណត់ចំនួនចាក់ភ្នាល់ខ្ពស់
5 ច្រើនទៀត
វិធីសាស្រ្តទូទាត់

100% រង្វាន់បន្ថែមផ្គូផ្គង រហូតដល់ 300 ការបង្វិលឥតគិតថ្លៃ

រង្វាន់បន្ថែមស្វាគមន៍

18+ តែប៉ុណ្ណោះ លក្ខខ័ណ្ឌនិងខនានាត្រូវបានអនុវត្ត។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

រង្វាន់បន្ថែមសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញគឺជាប្រភេទរង្វាន់បន្ថែមជាក់លាក់ដែលកាស៊ីណូផ្តល់អោយបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង ពោលគឺបន្ទាប់ពីអ្នកលេងបានបញ្ចប់ការលេង កាស៊ីណូនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវភាគរយជាក់លាក់នៃការចាញ់របស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញ ប្រសិនបើពួកគេចាញ់។

អត្ថប្រយោជន៍ចំបងពីទស្សនៈរបស់អ្នកលេងគឺមិនមានតម្រូវការការភ្នាល់ឬមានតម្រូវការការភ្នាល់ទាប ជាធម្មតាត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់បន្ថែមទាំងនេះ ធ្វើអោយពួកវាកាន់តែមានតម្លៃ។

មានការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញខុសៗគ្នាជាច្រើននៅលើទីផ្សារ ដូច្នេះអ្នកនឹងត្រូវតែអានពីលក្ខខ័ណ្ឌនិងខនានារបស់រង្វាន់បន្ថែមជាក់លាក់មួយដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលទាមទារដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាន។ ពេលខ្លះរង្វាន់បន្ថែមទាំងនេះមានពេលវេលាកំណត់ ឬត្រូវបានហាមប្រាមចំពោះហ្គេមជាក់លាក់មួយ។

ចម្លើយនៅទីនេះអាស្រ័យលើទម្លាប់លេងរបស់អ្នក។ រង្វាន់បន្ថែមស្វាគមន៍គឺសមជាងសម្រាប់អ្នកលេងដែលលេងញឹកញាប់។ ម៉្យាងវិញទៀត ប្រសិនបើអ្នកលេងច្រើននៅកាស៊ីណូជាក់លាក់មួយ ការផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញរយៈពេលវែងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រាក់ត្រឡប់មកវិញកាន់តែច្រើន។

ស្វែងយល់បន្ថែម

កាស៊ីណូថ្មីៗ

លេងនៅកាស៊ីណូអនឡាញថ្មីបំផុត ដែលមានរង្វាន់បន្ថែមដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ជម្រើសហ្គេមល្អៗ និងវិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ សូមប្រាកដថាអ្នកចូលមើលឡើងវិញព្រោះថាយើងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័ររបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងកាស៊ីណូដែលទើបនឹងបើកដំណើរការ និងការផ្តល់ជូនពិសេសៗ។

អាន​បន្ថែម

កាស៊ីណូអនឡាញកំពូលៗ

កាស៊ីណូអនឡាញកំពូលចំនួន10ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃនិងចាត់ចំណាត់ថ្នាក់លើសុវត្ថិភាព ល្បឿននៃការបង់សង ជម្រើសហ្គេម និងការពេញចិត្តរបស់អ្នកលេងទាំងមូល។ សូមលេងនៅកាស៊ីណូដែលបានណែនាំកំពូលណាមួយរបស់យើងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍លេងហ្គេមដ៏អស្ចារ្យដែលមានការធានា។

អាន​បន្ថែម

កាស៊ីណូកំពុងពេញនិយម

ស្វែងយល់ពីកាស៊ីណូអនឡាញដែលកំពុងពេញនិយមបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយរកមើលថាតើកាស៊ីណូណាកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាព និងបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកលេងដូចជាអ្នក។ អនុវត្តតាម Buzz និងបើកបង្ហាញហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងការផ្តល់ជូនពិសេស។

អាន​បន្ថែម

សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ហើយអ្នកកំពុងផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការកំណត់ខូគី។ យើងប្រើខូគីដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក បម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬមាតិកាផ្ទាល់ខ្លួន និងវិភាគចរាចរណ៍របស់យើង។ អាន​បន្ថែម