សូមបញ្ជាក់ការជាវប្រចាំសសំបុត្រសារពត៌មានរបស់អ្នក

សូមអរគុណច្រើនសំរាប់ការជាវប្រចាំសសំបុត្រសារពត៌មានរបស់យើង! 

ដើម្បីរក្សាភាពជាឯកជនរបស់អ្នក យើងត្រូវការអោយអ្នកបញ្ជាក់ការជាវប្រចាំសសំបុត្រសារពត៌មានរបស់អ្នក។

ជំហាននេះបានបញ្ចប់ហើយ ដើម្បីរក្សារភាពជាឯកជនរបស់អ្នក និង​បញ្ជាក់ថាអ្នកពិតជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើតគណនីមកកាន់សសំបុត្រសារពត៌មានរបស់យើង។ សូមកុំបារម្ភ វាប្រើពេលតែមួយភ្លែតគត់! 

ក្នុងរយះពេលពីរទៅបីនាទីអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលមួយចូលក្នុងប្រអប់សំបុត្រម៉េលអ្នកជាមួយនឹង Link ដើម្បីបញ្ជាក់ការជាវប្រចាំសសំបុត្រសារពត៌មានរបស់អ្នក។ សូមចុចLinkនៅក្នុងអ៊ីម៉េលនោះ ឬក៏ ចំលងវាមកaddress barនៅលើbrowserដើម្បីបញ្ចប់ការជាវប្រចាំរបស់អ្នក ហើយនេះ ដំណើរការចប់ហើយ។

សូមអរគុណ

សេចក្តីរាយការណ៍អនឡាញកាស៊ីណូ