យល់ពីហាងឆេងបាការ៉ាត់

យល់ពីហាងឆេងបាការ៉ាត់

តើអ្វីជាហាងឆេងនៃការបូកបញ្ចូលឈ្នះ ការសរុបក្នុងដៃ ការចាក់ស្មើរ ការភ្នាល់លើbanker និងការភ្នាល់លើplayer? រកចំលើយជាមួយនឹងការណែនាំពត៌មានលើការគណនាហាងឆេងបាការ៉ាត់។

តើអ្នកគណនាហាងឆេងបៀបាការ៉ាតដោយរបៀបណា?

  • ដូចហ្គេមស៊ីសងដទៃទៀតដែរ លទ្ធផលរបស់បាការ៉ាត់គឺផ្អែកលើប្រូបាប។ មានជម្រើសភ្នាល់ចំនួន 3 នៅក្នុងហ្គេមបាការ៉ាត់សាច់ប្រាក់ពិត: ការភ្នាល់ខាងPlayer ការភ្នាល់ខាងBankerនិងការភ្នាល់ស្មើរគ្នា។ ជម្រើសល្អបំផុតដែលត្រូវភ្នាល់គឺត្រូវបានកំណត់ដោយហាងឆេងលេង។ នេះគឺជាហាងឆេង បាការ៉ាត់ដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណា:

    ការភ្នាល់ខាងBanker មានគែមនៃផ្ទះ 1.06%
  • ការភ្នាល់ខាងPlayerមានគែមនៃផ្ទះ 1.24%
  • ការភ្នាល់ស្មើរគ្នាមានគែមនៃផ្ទះ 14,4%

M88 Casino

元3888 ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍

លេងឥឡូវនេះ

ហ្គេមបាការ៉ាត់ជាទូទៅត្រូវបានបង់ដោយមាន 6 - 8 ហ៊ូ ហ៊ូនិមួយៗមានចំនួន 52 សន្លឹក។ ដើម្បីគណនាហាងឆេងបាការ៉ាត់សម្រាប់ក្តានីមួយៗ វាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងថាកាតនីមួយៗក្នុងហ៊ូតំណាងអ្វី។ សន្លឹកអាត់គឺជាសន្លឹកដែលមានតម្លៃទាបជាងគេគឺ 1 សន្លឹកបៀ 2-9 មានតម្លៃដូចក្នុងកាត ហើយកាតមានតម្លៃ 10 គឺ 0 ។ អ្នកលេងនឹងដកបៀសន្លឹកទីបីប្រសិនបើសន្លឹកបៀសរុប (បៀ 2 សន្លឹកដំបូង) គឺ 0-1-2- 3-4-5 ។ អ្នកលេងតែងតែឈរ(ជ្រក)ពេលបាន 6 ឬ 7 ។ ប្រសិនបើអ្នកលេងមាន 8-9 វានឹងមិនមានកាតទីបីឡើយ។

 នៅក្នុងបាការ៉ាត់ហ្គេមបន្តផ្ទាល់លេខ RTP (ប្រូបាប) ត្រូវបានកត់សំគាល់ថា:

  • គូBanker - 89,64%
  • គូPlayer - 89.64%
  • ទាំងគូ - 86,29%
  • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តBanker - 90,63%
  • ប្រាក់រង្វាន់Player - 97.35%

វានឹងមានការប្រែប្រួលតិចតួចនៅក្នុងគែមផ្ទះសម្រាប់ការភ្នាល់Player ការភ្នាល់bankerនិងការភ្នាល់ស្មើ ដោយអាស្រ័យលើក្បួនជាក់លាក់នៃការលេងនិងចំនួននៃហ៊ូដែលកំពុងប្រើ។ តារាងហាងឆេងរបស់បាការ៉ាត់គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីដឹងថាតើត្រូវឈរ(ជ្រក)នៅពេលណា និងនៅពេលណាត្រូវដក ដោយផ្អែកលើសន្លឹកទីបីរបស់playerនិងពិន្ទុរបស់banker។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើbankerនិងplayerត្រូវបានចែកបៀររបស់ខ្លួនហើយ bankerនឹងត្រូវដកយកសន្លឹកទីបីប្រសិនបើសរុបក្នុងដៃរបស់គាត់មានចំនួន 3 ឬតិច លើកលែងតែសន្លឹកទីបីរបស់playerគឺលេខ 8!

មើលផងដែរ

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE