អនឡាញកាស៊ីណូហ្គេម

រៀនពីរបៀបលេងអនឡាញកាស៊ីណូហ្គេមរួមមានប្លេកជែក រូឡែត ក្រេព បាការ៉ាត់ ស្លុតនិងវីដេអូប៉ូគឺ។ រៀនពីវិន័យគោលៗ ដំបូន្មាននិងយុទ្ធសាស្រ្តដែលអ្នកអាចអនុវត្តពេលលេងតាមអនឡាញ។

អនឡាញប្លេកជែក

អនឡាញប្លេកជែក

កាស៊ីណូអនឡាញផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍យ៉ាងអស្ចារ្យ ដែលង្នកនឹងបានជួបនៅពេលលេងកម្សាន្តកំណែថ្មីរបស់ប្លេកជែក។

អនឡាញរ៉ូឡែត

អនឡាញរ៉ូឡែត

រូ៉ឡែតគឺជាហ្គេមដែលកម្សាន្តសប្បាយដែលអ្នកលេងគ្រប់គ្នាអាចយល់បានភ្លាមៗ។ រីករាយជាមួយវានៅលើអនឡាញកាស៊ីណូសំណព្វចិត្តរបស់អ្នក។

អនឡាញស្លុត

អនឡាញស្លុត

រីករាយនឹងភាពផ្សេងគ្នាដែលហ្គេមស្លុតបាននាំមក និងពិនិត្យមើលលេខស្លុតពីអនឡាញហ្គេមដែលធំបំផុត។

អនឡាញបាការ៉ាត់

អនឡាញបាការ៉ាត់

ធ្វើអោយល្បីល្បាញដោយ James Bond ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ បៀបាការ៉ាត់គឺជាប្រភេទបៀរកាស៊ីណូដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាមួយនឹងច្បាប់ដ៏សាមញ្ញដែលអ្នកនឹងយល់បានក្នុងពេលមិនប៉ុន្មាននាទី។

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE