អ្នកប្រាប់ផ្លូវ

ការភ្នាល់តាមអនឡាញប្រាប់ពត៌មាន រៀនពីប្រវត្តិនៃការភ្នាល់តាមអនឡាញនៅកម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងក្រុមហ៊ុន និងអានអត្ថបទពីអនឡាញកាស៊ីណូនិងឧស្សាហកម្មភ្នាល់គ្នា។

អនឡាញហ្គេមនៅកម្ពុជា

កម្ពុជាធ្វើដំណើរយឺតៗមកកាន់ការបើកអោយលេងហ្គេមដោយស្របច្បាប់ហើយ តែសំរាប់ពេលនេះ មានតែឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូដែលមានទីតាំងពិតទេដែលសម្បូរបែប។

ប្រវត្តិរបស់ការភ្នាល់តាមអនឡាញ

ការភ្នាល់តាមអនឡាញចាប់ផ្តើមដំបូងគឺតូចបំផុតរហូតយូរទៅបានក្លាយជាឧស្សាហកម្មរាប់រយកោដិដែលមានមុខនៅគ្រប់ជ្រុងនៃពិភពលោក។

អនឡាញហ្គេមកាស៊ីណូដែលមានប្រជាប្រិយភាព

អនឡាញហ្គេមកាស៊ីណូដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺមានអនឡាញស្លុត ឬប្រភេទហ្គេមលើតុអនឡាញ

ដំបូន្មានកំពូលក្នុងការលេងបាការ៉ាត់ដូចអ្នកជំនាញ

នេះជាដំបូន្មានទាំង៧ក្នុងការលេងបាការ៉ាត់ដូចអ្នកជំនាញ។ មាន៣ដៃរាល់ពេលលេងហ្គេមបាការ៉ាត់ ដៃPlayer ដៃBankerនិងស្មើរគ្នា។

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE